Guld har ett värde som består, eller åtminstone någorlunda väl. Faktum är ju att guld alltid varit “i ropet” mer eller mindre och har funnits som betalmedel i många århundraden. Som ett alternativ, eller ett komplement, till traditionellt sparande och investerande i fonder eller aktier kan guld vara väl värt att överväga. Men hur ska man då gå tillväga för att investera i denna ädla metall? Handlar det bara om att maxa byrålådorna med diverse olika smycken? Visst, det kan handla om det också till viss del, men det finns andra sätt.

Det fysiska guldet innebär förstås en del rent praktiska problem med tanke på att det ska förvaras någonstans, och framförallt på ett ställe som känns säkert (byrålådan, oavsett om den går att låsa med nyckel eller inte, räknas antagligen inte dit). Har man dock plats på ett bra ställe, som exempelvis ett kassaskåp i valfri storlek, kan det absolut vara bra att fylla denna med guldföremål. Men, det finns andra vägar att investera i guld. Exempelvis kan man välja att investera i guldproducerande bolag eller kanske i en börsnoterad guldfond. Här finns möjligheter att köpa hos antingen ett svenskt bolag eller ett utländskt, eller varför inte sprida riskerna genom att handla hos flera?

Det man bör ha i åtanke när man investerar i guld är att värdet kan gå ner ganska snabbt. Så är det å andra sidan när det handlar om aktier och fonder också. Guldpriset är dock inte lika känsligt och håller ändå sitt värde relativt bra. Som alltid är det dock bra att sprida riskerna, det vill säga att inte lägga alla ägg i en korg. Överväg gärna en mix av traditionellt sparande, olika former av investeringar (fastigheter, till exempel) och förstås vissa andelar guld. På så sätt är du åtminstone skapligt garderad mot sådant som kan hända i världsekonomin.